CRM مخفف کلمه Customer Relationship Management می باشد.

مشتری را میتوان مهمترین عامل رکود یا شکوفایی هر واحد اقتصادی دانست مدیریت ارتباط با مشتری کمک می کند که از طریق چرخه شناسایی، جذب، حفظ و افزایش تعداد مشتری به سود دهی مناسبی دست پیدا کنید.

تحلیل آماری اطلاعات جمع آوری شده با هدف ایجاد ارتباط موثر چند منظوره و همیشگی با مشتریان (پیامک , ایمیل , تماس تلفنی و … ) با افزایش پیگیری های موثر در زمان مناسب در جهت رفع نیاز مشتری ضروری خواهد بود.

در اولین مرحله ارائه خدمت و یا فروش کالا در نرم افزار مدیریت ارتباط با مشتری، پایگاه اطلاعاتی بر مبنای اطلاعات و داده‌های مشتریان تهیه می‌شود. سپس اطلاعات جمع‌آوری شده در پایگاه اطلاعاتی بر مبنای تکنیک‌های مختلف تحلیل می‌شوند. پس از تحلیل اطلاعات مشتریان، مشتریان هدف براساس معیار سودآوری برای شرکت انتخاب می‌شوند. در مرحله بعد برای مشتریان هدف، آمیزه بازاریابی مناسب طراحی می‌شود. سپس با استفاده از اطلاعات مراحل قبل با مشتریان ارتباط برقرار شده و درنهایت پس از اجرای بازاریابی رابطه‌مند نتایج حاصله مورد کنترل و ارزیابی قرار می‌گیرد...