امیر حسین قناد

برنامه نویس

نادر رفعتی

برنامه نویس

ناصر شوشتری

طراح پایگاه داده

آرمان ارزانی

گرافیست

محمد اسدنژاد

سرور و امنیت

اشکان احمدی

کنترل پروژه