نرم افزار جامع کارعامل بر اساس تجارب برتر کسب و کارهای موفق طراحی و توسعه داده شده است.

مدیریت جامع:
تمامی بخش های کارعامل بصورت پویا و بدون محدودیت قابل تعریف هستند. این انعطاف پذیری به شما کمک می کند که تمامی بخش های کارعامل را مطابق با خواست خودتان شخصی سازی کنید.

  • آیتم ها (آرتیکل ها)
  • ویژگی ها (آپشن ها)
  • عملیات
  • جدول پیکربندی خدمات
  • تقویم و زمان بندی
  • واحدها و شاخص ها
  • بارکد ها
  • نقش ها
  • کاربران و کارکنان
  • مالی و ...