در صورتی که کاربر جدید مک هستید و از ویندوز به سیستم عامل مکینتاش نقل مکان کردید، اولین مسئله که باهاش مواجهه خواهید شد تفاوت کلید های میانبر در سیستم عامل مک هست. برخی از این کلید ها مشابه ویندوز هستند. بسیاری از کلیدهای کاربری که با Ctrl در ویندوز انجام میدادید، در مکینتاش با کلید Command انجام می دهید. همچنین در برنامه هایی نظیر Photoshop تمامی کلیدهای میانبری که در ویندوز Ctrl بخشی از آن بودند در Mac به Command تغییر یافتند.

البته در سیستم عامل مک خیلی از اعمال نظیر TaskManager به ActiviyMonitor و ForceQuit App تغییر یافتند.

در ادامه چندین کلید میانبر کاربری که احتمالا روزانه باهاش سرو کار خواهید داشت مانند بستن سریع پنجره ها، حذف مستقیم فایل ها، اسکرین شات و... را بهتون معرفی می کنیم....

کپی Command + C
جایگزاری (Paste) Command + V
انتقال فایل (Move/Cut) Command + Option + V
حذف فایل Command + Delete
حذف نهایی فایل بدون انتفال به Trash Command + Option + Delete
تغییر سریع زبان از انگلیسی به زبان دوم Control + Space
پرش به اولین کاراکتر پاراگراف Command + Left
پرش به آخرین کاراکتر پاراگراف Command + Right
صفحه بعد (PageDown) fn + Right
صفحه قبل (PageUP) fn + Left
حذف کاراتر جلوتر (برعکس عمل Delete) fn + Delete
جستجوی سریع در برنامه ها و امکانات (Spotlight Search) Command + Space
بستن موقت برنامه باز شده  Command + W
بستن دائمی برنامه باز شده Command + Q
مشاهده لیست برنامه های باز جهت بستن (مشابه TaskManager) Command + Option + esc
باز کردن یا ورود به فولدر انتخاب شده (در Finder) Command + Down
بازگشت به فولدر قبل (در Finder) Command + UP
پرش سریع به مسیر دلخواه در Finder Command + Shift + G
عکس گرفتن از صفحه (ScreenShot) Command + Shift + 3
عکس گرفتن از صفحه (ScreenShot) با امکان انتخاب ناحیه Command + Shift + 4
انتخاب شکلک (Emoji) هنگام تایپ Command + Control + Space
مرتب سازی در Finder (در صورتی که ArrangeBy فعال نباشد) Command + Option + 1 or 2 or 5