با توجه به افزایش رو افزون صفحات لمسی در لپ تاپ ها ، گوشی های موبایل و... حتما در موارد متعدد نیاز خواهید داشت که  بین لمس و کلیک را تمایز قائل شوید و یا صفحه ی لمسی را تشخیص دهید. به عنوان مثال در  صفحات لمسی  hover  و click فرقی نمی کنند و اگر منو یا لینکی دارید که می خواهید اعمال خاصی روی hover آن انجام دهید با مشکل مواجه خواهید شد.

در اینجا یک تابع ساده برایتان تعریف میکنیم که کار تشخیص صفحات لمسی را از معمولی در اکثر مرورگر های به درستی انجام میدهد...

 


  function is_touch_device() {
      return 'ontouchstart' in window    // works on most browsers
      || navigator.maxTouchPoints;    // works on IE10/11 and Surface
  };

خروجی این تابع True یا False است و نشانگر این است که صفحه لمسی است یا خیر.