سامانه سنجش آنلاین تخصصی نوین نوین ایران با موفقیت راه اندازی و تست شد.

این سیستم که برای مرکز مشاوره رها طراحی شده کاملا تخصصی و با امکانات ویژه است.

  • مخاطبین می توانند تست های رایگان را انتخاب کنند و یا با اتصال به بانک و خرید اعتبار از تست های غیر رایگان نیز استفاده ببرند.
  • کلیه تست ها بصورت کاملا روانشناختی طراحی شده که مخاطب هنگام تست زدن احساس خستگی نکند.
  • پس از اتمام تست نتیجه ی نهایی بصورت آنلاین به مخاطب نمایش داده میشود و در برخی از تست ها برای تحلیل به مشاور ارسال می شود.
  • مشاور می تواند در بخش مدیریت خود، تست ها و نتایج آن را که سیستم تولید کرده مشاهده کند.
  • نتایج بصورت نمودار و گرافیکی به مشاور نمایش داده می شود.

شما می توانید هم اکنون از تست های رایگان این سیستم بهره ببرید: سامانه سنجش مرکز مشاوره رها