نرم افزار خشکشویی کار عامل

گروه نرم افزاری نوین ایران بعد از طراحی و پیاده سازی نرم افزار کار عامل و ارائه راهکار برای صنف های مختلف، در اولین قدم این نرم افزار را برای صنف خشکشویی بهینه کرد. نرم افزار خشکشویی کار عامل با استفاده از تجارب خشکشویی های موفق در تهران و اصفهان بهینه شد و به جرئت میتوان گفت تمامی جوانب این نوع کسب و کار و حتی فراتر از آن را در بر میگیرد.

در مقاله زیر که در سایت فارسی نرم افزار کارعامل قرار گرفته، ویژگی های بهترین نرم افزار خشکشویی از دید کار عامل بررسی شده است :
>> نرم افزار خشکشویی : معرفی ویژگی ها و امکانات