×

System Alert: E_USER_DEPRECATED
Message: Passing a "Symfony\Component\Translation\MessageSelector" instance into the "Symfony\Component\Translation\Translator::__construct()" method as a second argument is deprecated since Symfony 3.4 and will be removed in 4.0. Inject a "Symfony\Component\Translation\Formatter\MessageFormatterInterface" implementation instead.
File: /home/netwinai/public_html/core/vendor/symfony/translation/Translator.php
Line: 90

طی ارتباط و مذاکره با خشکشویی نمونه و مجهز Day Laundry در اصفهان، گروه نرم افزاری نوین ایران طی یک قرارداد دو طرفه و اسپانسر شدن Day Laundry در انجام پروژه، آغاز بکار کرد.

هدف از پروژه:

 • بر طرف کردن نقاط ضعف نرم افزار های موجود
 • اضافه شدن امکانات بسیار متعدد جدید
 • پشتیبانی کامل از زبان فارسی علاوه بر انگلیسی
 • رفع نیازی اساسی خشکشویی های ایرانی و در مرحله ی بعد خارجی
 • امکان کنترل و نظارت بر روند شستشو و کارکنان توسط نرم افزار (بوسیله بارکد)
 • امکان کنترل نرم افزار از راه دور
 • صرفه جویی در زمان
 • فروش بین المللی نرم افزار

امکانات پیشفرض در فاز اول نرم افزار:

 • تعریف لباس، جنس، رنگ و توجهات ویژه
 • تعریف قیمت جداگانه برای هر جنس، رنگ و توجهات ویژه برای هر نوع لباس
 • ایجاد فاکتور و چاپ برای مشتری
 • اختصاص بارکد برای لباس ها
 • تعیین یادداشت های ویژه برای لباس ها
 • تعیین تخفیف های ویژه
 • تعیین زمان تحویل
 • ارسال لباس بوسیله پیک
 • نمایش اخطار های ویژه به تکنسین های مربوطه در موارد مختلف
 • و...

امکانات  اختصاصی درفاز اول نرم افزار: ...

 • بکارگیری بارکد در لباس ها
 • رهگیری دقیق همه ی لباس های بارکد دار از مرحله شستشو، اتو، لکه گیری، رفو تا بارگذاری در دستگاه جایگذاری لباس
 • رهگیری دقیق کارکنان، از ساعت ورود و خروج تا انجام تمام کارهای روزانه از جمله شستشو، اتو و...
 • مشاهده سابقه کلیه لباس ها، افرادی که با آن کار کردند و... جهت پیگیری مشکلات
 • پیشنهاد به تکنسین های شستشو و لکه گیری برای استفاده از مواد ویژه شستشو
 • نمایش اخطار های لازم برای لباس های خاص به تکنسین مربوطه
 • امکان تعریف ظرفیت روزانه شستشوی لباس برای تعیین بهتر زمان تحویل
 • و...